Химически никел

Химическото никелиране (химически никел) е процес на нанасяне на метално покритие без електрически ток.

Предимства на химическото никелиране (химически никел) :

  • Равномерно разпределение на дебелината везависимо от сложната форма на детайла;
  • Абразивна устойчивост;
  • Пластичност;
  • Висока твърдост;
  • Висока устойчивост на корозия в агресивна химическа среда;
  • Добра адхезия и спояемост .