Анодиране на алуминий

Фирмата е специализирана в анодиране на алуминиеви детайли и елетрохимичното им оцветяване.

Анодирането или анодното оксидиране на алуминия е процес на електрохимично обработване при контролирани условия.

Процесът анодиране създава бариерен слой, чрез който алуминият придобива пасивност и устойчивост на корозия.

Приложение:

Анодирането на алуминия се използва за:

  • повишаване на абразивната и задирна устойчивост на нови и възстановени детайли.
  • повишаване корозионната устойчивост;
  • получаване на диелектрични и оптични слоеве;
  • получаване на декоративни цветове;
  • повишаване адхезията на лепила, бояджийски и електрохимични покрития;
  • повишаване топлоустойчивостта.

Покритието притежава висока адхезия с основата. Твърдостта на анодното покритие и бариерния слой (400 - 1000 Hv) , както и пористостта му подобряват устиойчивостта срещу фретинг в условията на сухо триене.

По изискване на клиентите се извършва и елекрохимичното оцветяване на анодираните детайли в различни цветове по каталог.